Interim opdrachten

Op basis van zijn jarenlange ervaring in het facilitaire werkveld voert Edwin interim opdrachten uit.

Hieronder een overzicht van de opdrachten:

Volksbank (Augustus 2022 - heden)

Het doel van de functie van Servicemanager is de facilitaire diensten aan te laten sluiten op de vraag van de interne klant.
Rolomschrijving:
- Onderhouden van de contacten met de klantorganisatie over de (gewenste) dienstverlening
- Vertalen van de klantvraag naar passende dienstverlening en het opstellen en bewaken van de dienstverleningsconcepten op alle facilitaire aspecten: soft services, huisvesting, documentmanagement & logistiek
- Bewaken van de dienstverleningsconcepten op inhoud (aansluiting bij klantwensen) en op naleving door leveranciers (kwaliteit van de dienstverlening)
- Afstemmen met leveranciers over aanpassingen in de dienstverlening
- Input leveren over functioneren leveranciers aan contractmanager
- Opstellen van programma's van eisen ten behoeve van aanbestedingen
- Opdrachtgever zijn voor facilitaire projecten naar externe en interne opdrachtnemers
- Afstemmen van werkzaamheden met servicedesk inclusief escalaties
- Input leveren voor het opstellen van budget en het bewaken van de uitnutting ervan
- Onderhouden van relevante externe contacten
- Deelnemen aan consignatie

Kinderopvang Morgen (April 2021 - Juli 2022)

Als Coördinator Facilitaire Zaken & Huisvesting de taken uitvoeren met als zwaartepunt het toetsen en uitvoeren van het MJOP. Daarnaast het doen van voorstellen ter efficientie van de afdeling Facilitair en na goedkeuring implementeren.

Spie (Mei 2021 - Juli 2021)

Als Contractmanager namens Spie realiseren van facilitaire contracten voor het distributiecentrum van Amazon in Rozenburg (NH). Dit centrum is op 14 juli 2021 succesvol geopend.

Palo Alto Networks (Januari 2021 - April 2021)

Als WPS (WorkPlaceServices) Manager draaiend houden van de facilitaire afdeling door het continueren van lopende contracten maar ook voorstellen doen ter optimalisatie.

Boers Crew Services (Januari 2021 - Maart 2021)

Het als verhuiscoördinator begeleiden van de totstandkoming van het huurcontract (o.a. demarcatie en conditiemeting) en de verhuizing. Tevens het uitvoeren van aanbestedingen van facilitaire contracten voor de nieuwe locatie.

SKA Kinderopvang (Januari 2020 - December 2020)

De opdracht luidde:
De afdeling moet "staan" voor 1 januari 2021 waarbij een facilitair handboek wordt opgeleverd waarin alle leveranciers, overeenkomsten, protocollen, procedures en overige afspraken in zijn opgenomen. Inclusief een meerjarenonderhoudsplan voor de locaties om te blijven voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving.
Belangrijk onderdeel hierin is het gebruik maken van het FMIS-pakket Facilitor door deze her in te richten met QR-codes. Hierdoor kunnen meldingen sneller gedaan worden en is de afhandeling zeer efficiënt, omdat alle essentiële informatie met de QR-code mee komt. 
Tevens een opvolger geworven (die in vaste dienst is gekomen bij Ska) en ingewerkt.

Gratis intakegesprek?


Neem contact op