Interim opdrachten

Op basis van zijn jarenlange ervaring in het facilitaire werkveld voert Edwin interim opdrachten uit.

Hieronder een overzicht van de opdrachten:

Boers Crew Services (Januari 2021 - heden)

Het als verhuiscoördinator begeleiden van de totstandkoming van het huurcontract (o.a. demarcatie en conditiemering) en de verhuizing. Tevens het uitvoeren van aanbestedingen van facilitaire contracten voor de nieuwe locatie.

Palo Alto Networks (Januari 2021 - heden)

Als WPS (WorkPlaceServices) Manager draaiend houden van de facilitaire afdeling door het continueren van lopende contracten maar ook voorstellen doen ter optimalisatie.

SKA Kinderopvang (Januari 2020 - December 2020)

De opdracht luidde:
De afdeling moet "staan" voor 1 januari 2021 waarbij een facilitair handboek wordt opgeleverd waarin alle leveranciers, overeenkomsten, protocollen, procedures en overige afspraken in zijn opgenomen. Inclusief een meerjarenonderhoudsplan voor de locaties om te blijven voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving.
Belangrijk onderdeel hierin is het gebruik maken van het FMIS-pakket Facilitor door deze her in te richten met QR-codes. Hierdoor kunnen meldingen sneller gedaan worden en is de afhandeling zeer efficiënt, omdat alle essentiële informatie met de QR-code mee komt. 
Tevens een opvolger geworven (die in vaste dienst is gekomen bij Ska) en ingewerkt.

Gratis intakegesprek?


Neem contact op